Material organik

PAMBUK ORGANIK

Fijet organike janë ato me origjinë natyrale si pambuku, liri, kërpi etj... Ndryshe nga fibrat konvencionale, ato rriten organikisht nga bimë jo të modifikuara gjenetikisht dhe pa përdorimin e kimikateve sintetike si plehrat ose pesticidet, përveç atyre të kontrolluara dhe miratuara. Të gjitha produktet tona, etiketa e të cilave mban treguesin "organik" ose "bio" mbështeten nga certifikatat OCS ose GOTS të cilat garantojnë gjurmueshmërinë dhe pajtueshmërinë me specifikimet përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës. Për më shumë informacion mbi certifikatat:

https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ https://global-standard.org/

LIRI ORGANIK

Fijet organike janë ato me origjinë natyrale si pambuku, liri, kërpi etj... Ndryshe nga fibrat konvencionale, ato rriten organikisht nga bimë jo të modifikuara gjenetikisht dhe pa përdorimin e kimikateve sintetike si plehrat ose pesticidet, përveç atyre të kontrolluara dhe miratuara. Të gjitha produktet tona, etiketa e të cilave mban treguesin "organik" ose "bio" mbështeten nga certifikatat OCS ose GOTS të cilat garantojnë gjurmueshmërinë dhe pajtueshmërinë me specifikimet përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës. Për më shumë informacion mbi certifikatat:

https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ https://global-standard.org/

EUROPEAN FLAX®

Liri Evropian është garancia e gjurmueshmërisë për fijet e lirit me cilësi të lartë të rritura në Evropën Perëndimore. Është një fibër natyrale e rritur pa ujitje dhe pa OMGJ.

ECOVERO™

ECOVERO® është një fibër e patentuar nga Lenzing AG, një kompani austriake që ka një filozofi prodhimi veçanërisht të vëmendshme ndaj qëndrueshmërisë. EcoVero® rrjedh nga përpunimi i pulpës së drurit përmes një procesi të qëndrueshëm rrethor. Procesi i prodhimit redukton emetimet e karbonit dhe konsumin e ujit me 50% në krahasim me prodhimin konvencional të viskozës. Për më shumë informacion:

https://www.ecovero.com/

Material organik

PAMBUK ORGANIK

Fijet organike janë ato me origjinë natyrale si pambuku, liri, kërpi etj... Ndryshe nga fibrat konvencionale, ato rriten organikisht nga bimë jo të modifikuara gjenetikisht dhe pa përdorimin e kimikateve sintetike si plehrat ose pesticidet, përveç atyre të kontrolluara dhe miratuara. Të gjitha produktet tona, etiketa e të cilave mban treguesin "organik" ose "bio" mbështeten nga certifikatat OCS ose GOTS të cilat garantojnë gjurmueshmërinë dhe pajtueshmërinë me specifikimet përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës. Për më shumë informacion mbi certifikatat: https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ https://global-standard.org/

LIRI ORGANIK

Fijet organike janë ato me origjinë natyrale si pambuku, liri, kërpi etj... Ndryshe nga fibrat konvencionale, ato rriten organikisht nga bimë jo të modifikuara gjenetikisht dhe pa përdorimin e kimikateve sintetike si plehrat ose pesticidet, përveç atyre të kontrolluara dhe miratuara. Të gjitha produktet tona, etiketa e të cilave mban treguesin "organik" ose "bio" mbështeten nga certifikatat OCS ose GOTS të cilat garantojnë gjurmueshmërinë dhe pajtueshmërinë me specifikimet përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës. Për më shumë informacion mbi certifikatat: https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ https://global-standard.org/

EUROPEAN FLAX®

Liri Evropian është garancia e gjurmueshmërisë për fijet e lirit me cilësi të lartë të rritura në Evropën Perëndimore. Është një fibër natyrale e rritur pa ujitje dhe pa OMGJ.

ECOVERO™

ECOVERO® është një fibër e patentuar nga Lenzing AG, një kompani austriake që ka një filozofi prodhimi veçanërisht të vëmendshme ndaj qëndrueshmërisë. EcoVero® rrjedh nga përpunimi i pulpës së drurit përmes një procesi të qëndrueshëm rrethor. Procesi i prodhimit redukton emetimet e karbonit dhe konsumin e ujit me 50% në krahasim me prodhimin konvencional të viskozës. Për më shumë informacion: https://www.ecovero.com/