LENZING™ ECOVERO™
është një material që rrjedh nga druri dhe pulpi nga burime të certifikuara dhe të kontrolluara. LENZING™ ECOVERO™ është një markë tregtare e regjistruar nga Lenzing AG
LENZING™ ECOVERO™ vërteton se zgjedhjet tuaja janë më të përgjegjshme për mjedisin; procesi i prodhimit respekton mjedisin, redukton emetimet e karbonit dhe konsumin e e ujit deri në 50% krahasuar me prodhimin e viskozës konvencionale. Për më shumë informacion: 
LENZING™ ECOVERO™ ™ është një material që rrjedh nga druri dhe pulpi nga burime të certifikuara dhe të kontrolluara. LENZING™ ECOVERO™ është një markë tregtare e regjistruar nga Lenzing AG
LENZING™ ECOVERO™ vërteton se zgjedhjet tuaja janë më të përgjegjshme për mjedisin; procesi i prodhimit respekton mjedisin, redukton emetimet e karbonit dhe konsumin e e ujit deri në 50% krahasuar me prodhimin e viskozës konvencionale. Për më shumë informacion: www.ecovero.com.