Jeans i ricikluar
Jeans-et tona janë krijuar nga fibra të ricikluara.
Pambuk i ricikluar
Bëhet fjalë për mbetjet pas konsumit (PCW) kur klasifikohen produktet në fund të përdorimit, grimcohen dhe më pas riciklohen për të gjeneruar materiale të reja. Eliminimi i fazës së prodhimit të lëndës së re si sasia e energjisë, ujit dhe ngjyrave të përdorura në prodhimin e pambukut të ricikluar redukton prodhimin e pambukut të virgjër. Të gjitha produktet tona të prodhuara nga fibra të ricikluara janë mbështetura nga certifikimet RCS ose GRS që garantojnë praninë e fibrës dhe pajtueshmërinë me rregulloret përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit.
Për më shumë informacion mbi certifikatat: textileexchange.org/standards
Poliestër i ricikluar
Bëhet fjalë për mbetjet pas konsumit (PCW) kur klasifikohen produktet e fundit të përdorimit, grimcohen dhe më pas riciklohen për të gjeneruar materiale të reja. Materialet e ricikluara mund të vijnë nga produktet tekstile (p.sh. poliestër) dhe objekte PET. Përdorimi i poliesterit të ricikluar redukton varësinë nga nafta si burim i lëndës së parë duke përdorur mbetjet dhe redukton emetimin e CO2. Përveç kësaj, prodhimi i tij kërkon më pak energji në krahasim me prodhimin e poliestërit të virgjër. Të gjitha produktet tona të prodhuara nga fibra të ricikluara janë mbështetura nga certifikimet RCS ose GRS që garantojnë praninë e fibrës dhe pajtueshmërinë me rregulloret përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Për më shumë informacion mbi certifikatat textileexchange.org/standards
Repreve®
REPREVE®është një markë e regjistruar tregtare e UNIFI, një ofrues global i zgjidhjeve të tekstilit dhe një nga inovatorët kryesorë në botë në prodhimin e materialeve sintetike. Kjo kompani ka patentuar një fibër të qëndrueshme që rrjedh nga riciklimi i shisheve të plastikës nga deponitë dhe oqeanet. Ndër avantazhet e saj janë emitimi më i vogël i gazeve serrë dhe kursimi i ujit dhe energjisë gjatë gjithë procesit. Protokolli i kësaj marke gjithashtu përfshin kontrollin e aspektit social dhe kimik. Për më shumë informacion: repreve.com
Jeans i ricikluar
Jeans-et tona janë krijuar nga fibra të ricikluara.
Pambuk i ricikluar
Bëhet fjalë për mbetjet pas konsumit (PCW) kur klasifikohen produktet në fund të përdorimit, grimcohen dhe më pas riciklohen për të gjeneruar materiale të reja. Eliminimi i fazës së prodhimit të lëndës së re si sasia e energjisë, ujit dhe ngjyrave të përdorura në prodhimin e pambukut të ricikluar redukton prodhimin e pambukut të virgjër. Të gjitha produktet tona të prodhuara nga fibra të ricikluara janë mbështetura nga certifikimet RCS ose GRS që garantojnë praninë e fibrës dhe pajtueshmërinë me rregulloret përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Për më shumë informacion mbi certifikatat: textileexchange.org/standards
Poliestër i ricikluar
Bëhet fjalë për mbetjet pas konsumit (PCW) kur klasifikohen produktet e fundit të përdorimit, grimcohen dhe më pas riciklohen për të gjeneruar materiale të reja. Materialet e ricikluara mund të vijnë nga produktet tekstile (p.sh. poliestër) dhe objekte PET. Përdorimi i poliesterit të ricikluar redukton varësinë nga nafta si burim i lëndës së parë duke përdorur mbetjet dhe redukton emetimin e CO2. Përveç kësaj, prodhimi i tij kërkon më pak energji në krahasim me prodhimin e poliestërit të virgjër. Të gjitha produktet tona të prodhuara nga fibra të ricikluara janë mbështetura nga certifikimet RCS ose GRS që garantojnë praninë e fibrës dhe pajtueshmërinë me rregulloret përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Për më shumë informacion mbi certifikatat: Za više informacija: textileexchange.org/standards
Repreve
REPREVE®është një markë e regjistruar tregtare e UNIFI, një ofrues global i zgjidhjeve të tekstilit dhe një nga inovatorët kryesorë në botë në prodhimin e materialeve sintetike. Kjo kompani ka patentuar një fibër të qëndrueshme që rrjedh nga riciklimi i shisheve të plastikës nga deponitë dhe oqeanet. Ndër avantazhet e saj janë emitimi më i vogël i gazeve serrë dhe kursimi i ujit dhe energjisë gjatë gjithë procesit. Protokolli i kësaj marke gjithashtu përfshin kontrollin e aspektit social dhe kimik. Për më shumë informacion: repreve.com