Náš franchising: oveľa viac než len biznis

 

Spoločnosť Teddy má viac ako 50-ročnú skúsenosť a 600 predajní v 43 štátoch … Viac ako 50-ročná skúsenosť a 600 predajní. Inovatívny marketing a visual merchandising, dôkladná analýza podnikania, jedinečná a organizovaná stratégia školenia zamestnancov, neprekonateľný pomer ceny a kvality, to všetko má za následok také obchodovanie, ktoré nemá strach z konkurencie.


Forma komisionálneho predaja: vypočítané riziko

 

Podnikanie bez rizika neexistuje, ale riziko nášho franchisanta je vypočítané, pretože zaplatí len za to, čo predá, bez toho aby sa musel obávať nepredaného tovaru, za ktorý hradí náklady Teddy. Navyše si vyberá vzorky a tovar, ktorým má byť predajňa znovu zásobená a ktorý zostáva majetkom Teddy, čo umožní drasticky znížiť interné náklady prevádzkarne

Stála a zaručená marža z tržby predajne

 

Veľkou istotou pre nášho franchisanta je jeho marža, ktorá sa vypočíta z tržieb za predaj tovaru a ktorá zostáva stále rovnaká aj v období výpredaje

 

Žiadný uliatý štart

 

Vývojový odbor spoločnosti Teddy pomáha franchisantovi pri hľadaní vhodného miasta. Pri analýze a zvážení, ktoré vykonáva spolu s franchisantom, bere do úvahy všetky hlavné kritériá podstatné pre vybranie najlepšieho miesta. Po analýze sa vystaví účtovný výkaz obchodu a franchisant sa rozhodne, či chce projekt realizovať. Pre viac informácií kliknite sem

 

V jednote s Teddy

 

Pre nás je veľmi dôležité, aby náš partner poznal dobre spoločnosť Teddy, jej strategickú víziu a organizáciu, aby tak dobre pochopil našu kultúru podnikania a bral ju ako vlastnú. Návšteva podniku je preto veľmi dôležitá a je základom pre dobré obchodné vzťahy. Pre viac informácií kliknite sem.

 

Informatická podpora - maják našej práce

 

Prostredníctvom nášho riadiaceho programu môže náš partner riadiť a kontrolovať jednoduchým a účinným spôsobom všetku činnosť obchodu, od predajných štatistík až po riadenie personálu, vrátane zásobenia a skladu, ktorého efektívne riadenie je rozhodujúce pre prosperitu predajne Fotografia predajne v Barcelone

Barcellona


Efektívna komunikácia a marketing

 

Vďaka podpore nášho marketingového odboru má náš partner stále k dispozícii aktualizovaný komunikačný materiál aj koordinované promočné stratégie a visual, vypracované na to určeným tímom.

Stálé školenie

Pre spoločnosť Teddy sa jedná o jeden z prvkov podstatných pre zaručenie prosperity obchodu: každý rok v podniku alebo v pilotných predajniach odborníci zaškoľujú personál predajne pred jej otvorením a poskytujú partnerovi a jeho tímu neustálu podporu od predajných stratégií až po visual merchandising.