INFORMACE O COOKIES
Aktualizovaná verzia z 25. mája 2018

ko je uvedené v dokumentu Pravidlá ochrany súkromia (zásady spracúvania osobných údajov) používajú naše stránky cookies, vďaka ktorým je návšteva stránok jednoduchšia a intuitívna . Cookies sú malé časti dátových súborov, ktoré umožňujú konfrontáciu nových a už prítomných návštevníkov a porozumieť akým spôsobom užívatelia prechádzajú našimi stránkami. Údaje získané použitím cookies umožňujú návštevníkovi používať nabudúce stránky pohodlnejším a efektívnejším spôsobom. Cookies registrujú výlučne informácie nutné na zlepšenie navigačných skúseností a neukladajú do pamäti identifikačné údaje, ktoré neslúžia na tieto účely. Pokiaľ chcete používanie cookies zakázať je potrebné upraviť osobné nastavenie na vašom zariadení, kde nastavíte voľbu na vymazaní všetkých cookies alebo aktivovať hlásenie s upozornením kedy dôjde k ukladaní cookies. Na pokračovanie s pôvodným nastavením cookies môžete jednoducho pokračovať v návšteve stránok. Podrobné informácie o cookies a tom ako ovplyvňujú vaše skúsenosti pri návšteve stránok nájdete na adrese AboutCookies.org.


 

Nezvyšné cookies

Tento druh cookies je nezvyšným predpokladom k návšteve webových stránok a na plné využití ich vlastností, ako sú napríklad rôzne chránené sekcie webových stránok. Bez týchto cookies nie je možné využiť niektorých služieb, ako je napríklad chronológia návštev.

 

Technické cookies

Tento druh cookies zhromažďuje informácie o tom akým spôsobom používajú návštevníci webové stránky, napríklad ktoré stránky sú najviac navštevované a či z týchto stránok prichádzajú chybové hlásenia. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o identifikácii návštevníka. Všetky informácie získané z cookies sú agregátne a teda aj anonymne. Slúžia iba na zlepšenie funkcie webových stránok.

Návštevou našich stránok užívateľ dáva svoj súhlas k inštalácii týchto cookies na svojom zariadení.

 

Funkčné cookies

Tieto cookies umožňujú stránkam zapamätúvať si voľby návštevníka (ako je meno, jazyk či miesto jeho pôvodu) a umožňujú rozšírené osobné funkcie. Tieto cookies umožňujú tiež zapamätať si osobné nastavenia užívateľa ako je veľkosť písmen a iných úprav častí webu tam, kde to je možné. Môžu sa tiež používať pre služby, ktoré užívateľ požadoval, ako pozrieť si video alebo komentáre na blogu. Informácie získané z týchto typov cookies sa dajú previesť do anonymnej formy a nie sú schopné monitorovať návštevnosť užívateľa na iných webových stránkach.

Návštevou našich stránok užívateľ dáva svoj súhlas k inštalácii týchto cookies na svojom zariadení.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán sú tie, ktoré umiestili iné webové stránky než tie, ktoré práve navštevujete. Príkladom tretích webových strán je napr. widget Facebooku, ktorý obsahuje i tlačidlo "To sa mi páči". Toto tlačidlo uloží cookies, ktoré môže čítať Facebook. To je príklad cookies tretích strán. Niektorí poskytovatelia reklamných inzerátov používajú tento druh cookies k sledovaní návštevnosti užívateľa na všetkých stránkach, na ktorých ponúkajú svoje služby. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že táto možnosť sledovania môže byť zdrojom obáv a narušuje jeho vlastné súkromie môže zakázať cookie tretích strán prístupom zo správy webového prehliadača.

Poznámka:

Deaktivácia cookies tretích strán môže v niektorých prípadoch zabrániť sledovaniu zo strany poskytovateľov reklamnej inzercie. Bližšie informácie nájdete na webe AboutCookies.org

Podrobné informácie o sledovaniu zo strany poskytovateľov reklamnej inzercie, o použití cookies tretích strán, ktoré sú prítomné na tomto webu a aké sú ich opatrenia na zabezpečenie súkromí nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Facebook

https://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter

 

https://twitter.com/privacy?lang=it

 

Google adsense

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google Analytics

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Pinterest

https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

Criteo

http://www.criteo.com/it/privacy/

 

Zoznam tretích strán môže podliehať zmenám.

Webové stránky môžu používať cookies tretích strán pro potreby, ktoré nie sú vždy viazané na ochranu súkromí a ich zakázanie môže negatívne ovplyvniť funkčnosť týchto webov.

  

Ako upraviť používanie cookies na vašom PC

Nasleduje niekoľko príkladov ako postupovať pri kontrole, či máte cookies aktívne na najviac používaných webových prehliadačoch. V týchto sekciách webového prehliadača môže užívateľ rozhodnúť o zakázaní cookies.

Google Chrome

1. Pomocou tlačidla, ktoré je v hornej časti okna webového prehliadača prejdite na " Nastavenia“.

2. Vstúpte do sekcie "rozšírené" a odtiaľto do sekcie "Bezpečnosť a ochrana súkromia".

3. Odtiaľto zo sekcie "Nastavenie obsahu" vstúpte do sekcie pre cookies.

Microsoft Edge

1. Pomocou tlačidla, ktoré je v hornej časti okna webového prehliadača prejdite na "Nastavenia".

2. Klikněte na tlačítko "Zobrazit rozšířená nastavení" e odtud do sekce "Bezpečnost a služby.

3. Odtiaľto vstúpte do sekcie pre cookies.

Mozilla Firefox

1. Pomocou tlačidla, ktoré je v hornej časti okna webového prehliadača prejdite na "Voľby".

2. Vstúpte do sekcie "Bezpečnosť a ochrana súkromia".

3. Odtiaľto vstúpte do sekcie pre cookies.