DOPRAVA ZDARMA NA VŠETKY OBJEDNÁVKY DO 02.06
DOPRAVA ZADARMO OD 35€

Recyklovaný materiál

RECYCLED WOOL PCW

Recyklovaná vlna sa získava z recyklácie zvyškov starých odevov, ktoré by inak skončili na skládke. Používaním recyklovanej certifikovanej vlny sa zaručuje zloženie materiálu a jeho vysledovateľnosť počas celého výrobného postupu. Všetky naše produkty, ktoré majú na visačke uvedený obsah recyklovaných vlákien majú certifikát RCS alebo GRS, ktorý zaručuje ich vysledovateľnosť a dodržiavanie zásad počas celého hodnotového reťazca.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete na:

https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED COTTON PIW

Ide o post-industrial waste (PIW), keď sa odpad z určitého výrobného postupu využíva na výrobu nových materiálov. Keďže sa pri tomto postupe nevyrába nová základná surovina, množstvo energie, vody a farbív pri spracúvaní recyklovanej bavlny je výrazne nižšie, ako pri výrobe panenskej bavlny. Okrem toho, recyklovaná bavlna PIW pochádza z odpadových kúskov látky, ktoré sú roztriedené podľa farby. Takto je možné vyhnúť sa procesu farbenia. Všetky naše produkty, ktoré majú na visačke uvedený obsah recyklovaných vlákien majú certifikát RCS alebo GRS, ktorý zaručuje ich vysledovateľnosť a dodržiavanie zásad počas celého hodnotového reťazca.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete na:

https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED COTTON PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW) wtedy, gdy zużyta odzież jest wykorzystywana do produkcji nowych włókien. Są one sortowane, rozdrabiane i poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Brak etapu produkcji nowego surowca sprawia, że ilość energii, wody i barwników wykorzystywanych w wytwarzaniu bawełny z recyklingu jest znacznie ograniczona w porównaniu z produkcją bawełny dziewiczej. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:

https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYESTER PIW

Mówimy o odpadach poprzemysłowych (PIW), gdy odpady z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów. Na przykład są to odpady tekstylne lub odpady z produkcji butelek PET. Zastosowanie poliestru z recyklingu zmniejsza zależność od ropy naftowej jako źródła surowców poprzez wykorzystanie odpadów i zmniejszenie emisji CO2. Zużycie energii do produkcji poliestru z recyklingu jest mniejsze niż w przypadku poliestru pierwotnego. Wszystkie nasze produkty, w których skład wchodzą włókna pochodzące z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji na temat certyfikatów:

https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYESTER PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW) wtedy, gdy zużyta odzież jest wykorzystywana do produkcji nowych włókien. Są one sortowane, rozdrabiane i poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Zastosowanie poliestru z recyklingu zmniejsza zależność od ropy naftowej jako źródła surowców poprzez wykorzystanie odpadów i zmniejszenie emisji CO2. Zużycie energii do produkcji poliestru z recyklingu jest mniejsze niż w przypadku poliestru pierwotnego. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:

https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYAMIDE PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW), kiedy produkty po zakończeniu cyklu życia są sortowane, rozdrabniane, a następnie poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Poliamid poddany procesowi recyklingowi post-konsumenckiemu jest uważany za lepszą alternatywę dla poliamidu pierwotnego, ponieważ gwarantuje zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez konsumentów. Wszystkie produkty wykonane z włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikat RCS lub GRS, który gwarantuje zawartość włókna i zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości.

RECYCLED POLYAMIDE PIW

Mówimy o odpadach poprzemysłowych (PIW), gdy odpady z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów. Poliamid poddany procesowi recyklingowi pre-konsumenckiemu jest uważany za lepszą alternatywę dla poliamidu pierwotnego, ponieważ gwarantuje zmniejszenie ilości przemysłowych odpadów włókienniczych. Wszystkie produkty wykonane z włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikat RCS lub GRS, który gwarantuje zawartość włókna i zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości.

RECYCLED WOOL PIW

Wełna regenerowana pochodzi z procesów recyklingu skrawków tkanin lub zużytej odzieży, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:

https://textileexchange.org/standards/

REPREVE®

REPREVE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy UNIFI, która opatentowała włókno pochodzące z recyklingu plastikowych butelek z wysypisk i oceanów. Do jej zalet należy zaliczyć niższą emisję gazów cieplarnianych oraz znaczne oszczędności wody i energii w całym procesie. Działania marki obejmują również kontrolę aspektów społecznych i środowiskowych.

Więcej informacji:

https://repreve.com/

Recyklovaný materiál

RECYCLED WOOL PCW

Wełna regenerowana jest uzyskiwana w wyniku recyklingu skrawków tkanin lub starych ubrań, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko. Stosowanie certyfikowanej wełny z recyklingu oznacza gwarancję jej składu oraz identyfikowalność w całym procesie produkcji. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED COTTON PIW

Mówimy o odpadach poprzemysłowych (PIW), gdy odpady z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów. Brak etapu produkcji nowego surowca sprawia, że ilość energii, wody i barwników wykorzystywanych w produkcji bawełny z recyklingu jest znacznie ograniczona w porównaniu z produkcją bawełny dziewiczej. Ponadto przędza bawełniana z recyklingu PIW pochodzi z odpadów po cięciu tkanin i jest sortowana pod kątem jednorodnych kolorów. Dzięki temu można uniknąć barwienia. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED COTTON PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW) wtedy, gdy zużyta odzież jest wykorzystywana do produkcji nowych włókien. Są one sortowane, rozdrabiane i poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Brak etapu produkcji nowego surowca sprawia, że ilość energii, wody i barwników wykorzystywanych w wytwarzaniu bawełny z recyklingu jest znacznie ograniczona w porównaniu z produkcją bawełny dziewiczej. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYESTER PIW

Mówimy o odpadach poprzemysłowych (PIW), gdy odpady z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów. Na przykład są to odpady tekstylne lub odpady z produkcji butelek PET. Zastosowanie poliestru z recyklingu zmniejsza zależność od ropy naftowej jako źródła surowców poprzez wykorzystanie odpadów i zmniejszenie emisji CO2. Zużycie energii do produkcji poliestru z recyklingu jest mniejsze niż w przypadku poliestru pierwotnego. Wszystkie nasze produkty, w których skład wchodzą włókna pochodzące z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji na temat certyfikatów: https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYESTER PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW) wtedy, gdy zużyta odzież jest wykorzystywana do produkcji nowych włókien. Są one sortowane, rozdrabiane i poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Zastosowanie poliestru z recyklingu zmniejsza zależność od ropy naftowej jako źródła surowców poprzez wykorzystanie odpadów i zmniejszenie emisji CO2. Zużycie energii do produkcji poliestru z recyklingu jest mniejsze niż w przypadku poliestru pierwotnego. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:https://textileexchange.org/standards/

RECYCLED POLYAMIDE PCW

Mówimy o odpadach post-konsumenckich (PCW), kiedy produkty po zakończeniu cyklu życia są sortowane, rozdrabniane, a następnie poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych materiałów. Poliamid poddany procesowi recyklingowi post-konsumenckiemu jest uważany za lepszą alternatywę dla poliamidu pierwotnego, ponieważ gwarantuje zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez konsumentów. Wszystkie produkty wykonane z włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikat RCS lub GRS, który gwarantuje zawartość włókna i zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości.

RECYCLED POLYAMIDE PIW

Mówimy o odpadach poprzemysłowych (PIW), gdy odpady z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów. Poliamid poddany procesowi recyklingowi pre-konsumenckiemu jest uważany za lepszą alternatywę dla poliamidu pierwotnego, ponieważ gwarantuje zmniejszenie ilości przemysłowych odpadów włókienniczych. Wszystkie produkty wykonane z włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikat RCS lub GRS, który gwarantuje zawartość włókna i zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości.

RECYCLED WOOL PIW

Wełna regenerowana pochodzi z procesów recyklingu skrawków tkanin lub zużytej odzieży, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko. Wszystkie nasze produkty, których etykieta wskazuje na obecność w składzie włókien pochodzących z recyklingu posiadają certyfikaty RCS lub GRS, które gwarantują identyfikowalność oraz zgodność ze specyfikacjami w całym łańcuchu wartości. Więcej informacji o certyfikatach:https://textileexchange.org/standards/

REPREVE®

REPREVE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy UNIFI, która opatentowała włókno pochodzące z recyklingu plastikowych butelek z wysypisk i oceanów. Do jej zalet należy zaliczyć niższą emisję gazów cieplarnianych oraz znaczne oszczędności wody i energii w całym procesie. Działania marki obejmują również kontrolę aspektów społecznych i środowiskowych. Więcej informacji: https://repreve.com/