Нашият франчайзинг: много повече от бизнес.

 

Корпорация Teddy има над 50 години опит и присъства със своите 600 магазина в 43 страни… Над 50 години опит и 600 магазина. Иновативни проекти в сферата на маркетинга, визуалния мърчандайзинг и рекламата, внимателен бизнес анализ, уникална стратегия за обучение и организация на персонала, невероятно съотношение между качество и цена, това е формулата за един успешен бизнес, който не се бои от конкуренция.


Модела на консигнация: премерен риск

 

Не съществува бизнес без риск, но нашия франчайзополучател се изправя пред него, по начин, който му позволява да намали риска, защото той плаща само това което продава без да се притеснява за непродадените стоки, които остават за сметка на Teddy. В допълнение не трябва да извършва подбор на мостри и да обновява асортимента, тъй като същите се осъществяват от Teddy, което води до драстично понижаване на вътрешните структурни разходи.

Постоянни и гарантирани постъпления в търговските обекти

 

Голяма сигурност за нашия франчайзополучател е неговият марж, изчислен върху постъпленията, който остава винаги непроменен дори и в периоди на разпродажби.

 

Без фалстарт

 

Отдел развитие на Teddy подпомага франчайзополучател при избора на местоположение. Анализа осъществен заедно с франчайзополучателя взема под внимание всички основни критерии за намиране най-доброто местоположение. След анализа се изготвя отчет за приходите и разходите на магазина и франчайзополучателя решава дали да продължи с проекта. За повече информация кликнете тук

 

Едно цяло с Teddy

 

За нас е изключително важно франчайзополучателят да познава добре Teddy, стратегическата й визия, организацията и корпоративната й култура и да се ангажира с тях. Посещението на компания е от решаващо значение и е основа за началото на едни добри бизнес отношения. За повече информация кликнете тук

 

Съдействието в областта на информационните технологии е отправна точка за нашата работа

 

Чрез нашата програма за управление франчайзополучателят може да насочва и контролира по прост и ефикасен начин всички дейности в магазина от статистиката за продажбите до управлението на персонала, включително стоковия асортимент и склада, чието ефективно управление е от решаващо значение за икономическата рентабилност на търговския обект. Фото магазин в Барселона

Barcellona


Ефективна комуникация и маркетинг

 

Благодарение на подкрепата на нашия маркетингов отдел, франчайзополучателят има винаги на разположение актуализирани комуникационни материали, координирани рекламни стратегии и визуални средства разработени от специален екип.

Постоянно обучение

За корпорация Teddy е един от основните елементи за гарантиране на растежа на магазина: експерти обучават всяка година в компанията или в пилотни магазина персонала, преди откриването му и подпомагат непрекъснато франчайзополучателя и неговия екип от стратегията за продажба до визуалния мърчандайзинг.