ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ОНЛАЙН
Актуализирана версия на 25 май 2018

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия за продажба онлайн (наричани по-долу “ОУП”,) уреждат договора (наричан по-долу "ДОГОВОР") за продажба на облекла и аксесоари, единствено и само с регистрираната марка TERRANOVA® (наричани по-долу "ПРОДУКТИ") предлагани от Teddy S.p.A. – със седалище via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini (ул. Кориано №58, ГРОС РИМИНИ, комплекс 97, 47924 Римини), и регистрация по ДДС 00953910403 (наричана по-долу "TEDDY") - чрез своята интернет страница www.terranovastyle.com (наричан по-долу "САЙТ") на потребителите на САЙТА (наричан по-долу "КЛИЕНТ" или "КЛИЕНТИ").

1.2. В настоящият ОУП терминът КЛИЕНТ или КЛИЕНТИ означава "потребител" или "потребители" по смисъла на член 3, ал. 1, бука a) от Законодателен декрет от 06 септември 2005 г., No 206 (наричан по-долу "ЗАКОН"), а именно "физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия".

 

2. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЯНА НА ОУП

2.1. ОУП са на разположение на САЙТА за да може КЛИЕНТЪТ да се запознае с тях преди регистрация и преди да извърши покупка на ПРОДУКТИ; считат се за приети наред с регистрацията и изпращане на заявката за покупка и могат да се съхраняват на компютъра на КЛИЕНТА и са възпроизводими на хартиен носител, чрез разпечатване на файла, който ги съдържа.

2.2. ОУП приложими при продажбата на ПРОДУКТИ са тези публикувани на САЙТА към датата на заявка за покупка на ПРОДУКТИТЕ. КЛИЕНТЪТ, следователно, трябва да се запознае с ОПУ, всеки път, когато има намерение да извърши покупка на САЙТА.

2.3. Простото неоспорване или бездействие от стана на TEDDY, при евентуално неизпълнение на задълженията от страна на КЛИЕНТА на предвиденото в ОПУ, не може да се тълкува, като мълчаливо приемане на това неизпълнение, нито като волята да се дерогира от договореното между страните.

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА 

3.1. КЛИЕНТЪТ, който жела да закупи ПРОДУКТИ, трябва да извърши регистрация на САЙТА, попълвайки съответната регистрационна форма, съдържаща данни му и да направи заявка, съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, след което да потвърди поръчката си (наричана по-долу "ПОРЪЧКА") и съответното плащане, чрез интерфейса на уебсайта.

3.2. Във формуляра за поръчка се съдържа линк към ОПУ и обобщена информация за характеристиките на всеки поръчан продукт, цената му изразена в евро (с включени всички приложими данъци и такси), избраният начин на плащане, начина на доставка на закупените продукт, разходите за доставка, както и тези, свързани с избраният начин на плащане: КЛИЕНТЪТ, преди да изпрати поръчката, трябва да прочетете внимателно цялото съдържание и да коригира евентуалните грешки направени при въвеждане на данните.

3.3. КЛИЕНТЪТ може да получи достъп до формуляра за поръчка, посещавайки раздел "ПРОФИЛ " и, ако желае да заличи ПОРЪЧКАТА или да промени ПОРЪЧКАТА увеличавайки или намалявайки количеството на  вече заявените ПРОДУКТИТЕ  или просто да добави нови ПРОДУКТИ или да ги замени, за целта трябва задължително да изпрати имейл на адрес help@terranovastyle.com, при условие, че доставката не е вече потвърдена от TEDDY и не е получил потвърждение по имейл (наричано по-долу „ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА ”), както е предвидено в член 3.5

3.4. След получаване на ПОРЪЧКАТА, TEDDY ще изпрати на КЛИЕНТА имейл за потвърждение на поръчката (наричан по-долу “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКА”), съдържащ обобщена информацията свързана с продажбата и ще пристъпи към изпращане на ПОРЪЧКАТА, с изключение на предвиденото в член 3.6.

3.5. Всички поръчки на ПРОДУКТИ зависят от наличието на същите и следователно трябва да бъдат потвърдени от TEDDY, чрез изпращане на имейл на КЛИЕНТА за ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА.

3.6. В случай на невъзможност за изпълнение на ПОРЪЧКА, поради липсата на един от поръчаните ПРОДУКТИ, TEDDY ще информира КЛИЕНТА, чрез имейл и ще поиска потвърждение от стана на КЛИЕНТА за покупка на останалите налични ПРОДУКТИ. Във всеки случай липсата на един или повече от един от поръчаните ПРОДУКТИ, няма автоматично да оправомощи КЛИЕНТА, да отмени цялата  ПОРЪЧКА.

3.7. ДОГОВОРЪТ между КЛИЕНТА и TEDDY се урежда от ПОРЪЧКАТА,  ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА и от ОУП (същите са публикувани на САЙТА), както и от Декларацията за поверителност и Общия регламент електронна търговия  (наричани по-долу съвкупно “ПОВЕРИТЕЛНОСТ”), същите са публикувани на САЙТА.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА TEDDY

4.1. TEDDY, се задължава да достави ПРОДУКТИТЕ в България на адреса и в сроковете посочени от КЛИЕНТА в ПОРЪЧКАТА. TEDDY няма да носи отговорност за грешки при доставка в резултат на неточности или непълноти при попълване на ПОРЪЧКАТА или ако КЛИЕНТЪТ не може да бъде намерен на обявения от него адрес. Доставката се извършва с куриер, следователно не се доставят пратки до пощенски кутии.

4.2. В случай на връщане, пълно или частично, на ПРОДУКТИ, съгласно правото на отказ или при условията и сроковете на законовата  гаранция, TEDDY в съответствие с предвиденото членове 10 и 11, ще пристъпи към възстановяване само на дължимите суми, тъй като не се предвиждат нито замени нито смени.

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

5.1. КЛИЕНТЪТ носи цялата отговорност за достоверността на данните, както и точността на информацията, която е предоставил на TEDDY в момента на регистрация на САЙТА и е длъжен да съобщи своевременно за всички настъпили промени във въведените данни.

5.2. КЛИЕНТЪТ в момента на регистрация и изпращане на ПОРЪЧКАТА декларира, че е прочел, разбрал и приел ОУП и допълнителната информация, съдържаща се на САЙТА, включително ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ; че е пълнолетно лице и притежава пълна правоспособност и дееспособност. 

5.3. КЛИЕНТЪТ се задължава, след приключване на поръчката на САЙТА, да запази, както електронно копие, така и да разпечата ПОРЪЧКАТА и ОУП с цел съхраняването им, както е посочено в член  2.1.

 

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

6.1. Основните характеристики на ПРОДУКТИТЕ са представени в САЙТА в съответният продуктов фиш. Изображенията и цветовете на продуктите, предлагани за продажба на САЙТА, може да не съответства напълно на реалните, тъй като същите зависят от браузъра и монитора използвани при свързване към САЙТА.

6.2. TEDDY не поема никаква отговорност за проблеми, причинени на КЛИЕНТА  при използване на САЙТА и използваните технологии, тъй като същите са независещи от нейната воля, като например:

а) грешки, закъснения или невъзможен достъп до САЙТА от страна на КЛИЕНТА по време на извършване на поръчката;

б) грешки, закъснения или невъзможно получаване на съобщения от страна на КЛИЕНТА, направени от TEDDY във връзка с продажбата на ПРОДУКТИТЕ.

6.3. Във всички случаи, TEDDY се задължава в рамките на възможностите си, да реши проблемите, които могат да се появят и да осигури необходимото съдействие на КЛИЕНТА за да получи бързо и задоволително решение за посочените по-горе проблеми.

 

7. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

7.1 Цените на ПРОДУКТИТЕ са тези, които са показани на САЙТА в момента на ПОРЪЧКАТА  и, освен ако не е предвидено друго, са с включено ДДС. Към цените посочени на САЙТА за всеки ПРОДУКТ трябва да се добавят разходите за доставка, както и евентуалните свързани с избраният начин на плащане разходи, които ще бъдат надлежно подчертани и обобщена преди приключване на ПОРЪЧКАТА  и впоследствие при ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

7.2. Общата стойност на закупените ПРОДУКТИ и разходите за доставка, както е посочено в ПОРЪЧКАТА, ще се начислят на КЛИЕНТА само в момента на изпращане на ПРОДУКТИТЕ, посредством изпращане на ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА с изключение на предвиденото в членове 7.3 и 8.3.

Чл. 7.3. Плащането може да бъде извършено с кредитна карта, Pay Pal и с наложен платеж, тоест в брой в момента на доставка. Плащането с наложен платеж е възможно само при доставка до адреса на получателя.

7.4. Когато плащането се извършва с кредитна карта, КЛИЕНТЪТ се задължава по искане на TEDDY, да изпрати копие от документ за самоличност за да докаже действителната собственост на използваната кредитна карта, като се има предвид, че при липса на изпращане на искания документ TEDDY може да откаже плащането и отмени поръчката.

 

8. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ НА КЛИЕНТА

8.1. При получаване на ПРОДУКТИТЕ от КЛИЕНТА, чрез куриерската фирма натоварена за това, КЛИЕНТЪТ трябва да провери, дали опаковката използвана за транспортиране е непокътната, не е повредена, мокра или променена по друг начин, дори само в уплътнителните материали. Всички възражения за несъответствия, трябва да бъдат незабавно направени на превозвача при получаването на ПРОДУКТИТЕ , по указания на същият в документа за доставка

8.2. КЛИЕНТЪТ за да улесни и ускори процедурата за контрол на всякакви нередности от страна на TEDDY, включително и тези свързана с количеството и вида на ПРОДУКТИТЕ, може да изпрати имейл на адрес help@terranovastyle.com.

8.3. В случай на плащане с наложен платеж, в брой, посочен в член 7.3. в момента на доставка, единствено на адреса на КЛИЕНТА, същият трябва вече има налична точната сума на ПОРЪЧКАТА в евро,  включително и тази за доставката и допълнителните разходи в зависимост от избраният начин на доставка, както и ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. Куриерът не приема чекове и не може да върне ресто. В случай на връщане, КЛИЕНТЪТ ще трябва да посочи във формуляра за връщане (наричан по-долу “ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ ”) IBAN кода и титуляра на банковата сметка.

 

9. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ В МАГАЗИНА

9.1. КЛИЕНТЪТ може да посочи, като място за доставка и един от магазините на TERRANOVA® по свой избор (наричан по-долу МАГАЗИН): в този случай доставката на ПРОДУКТИТЕ е безплатна.

9.2. В случай на доставка в МАГАЗИНА, КЛИЕНТЪТ може да получи ПРОДУКТИТЕ считано от 10-ия ден от датата на ПОРЪЧКАТА и не по-късно от 15 (петнадесет) дни след това, явявайки се лично или с посредничеството на трето лице и представяйки в  МАГАЗИНА номера на ПОРЪЧКАТА или документ за самоличност на КЛИЕНТА.

9.3. В случай на затруднение да се спазят сроковете за получаване в МАГАЗИНА, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми писмено TEDDY на адрес help@terranovastyle.com.

9.4. В случай на закъснение при получаване или по-точно повече от 25 (двадесет) дни от деня на ПОРЪЧКАТА, без да е изпратено писмено уведомление предвидено в предходния член, риска от загуба или влошаване на състоянието на ПРОДУКТИТЕ ще бъде за сметка на КЛИЕНТА.

 

10. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ 

10.1. Освен ако не е регламентирано в чл. 12, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати договора си с TEDDY, без да дължи неустойка и без да посочва причина в рамките на 14 (четиринадесет) дни от деня на получаване или вземане от магазина на закупените на САЙТА ПРОДУКТИ, върнатите продукти (наричан по-долу “ВЪРНАТИ ПРОДУКТИ”)  следа да бъдат непокътнати, без следи от употреба, по-специално за бельото, с оригинална опаковка, картончета, стикери и оригинални етикети, както е посочено в член  10.4.

10.2. В случай на упражняване на правото на връщане, дори и частично, единственият разход за сметка на КЛИЕНТА ще бъде само този, свързан с връщането на ПРОДУКТИТЕ, същият трябва да бъде извършен с еднократно плащане.

10.3. Ако КЛИЕНТЪТ, желае да упражни  правото си на връщане предвидено в предходния член трябва:

- да попълни ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ, посочвайки цифровия код на продукта или ВЪРНАТИТЕ ПРОДУКТИ, причината за връщане уточнявайки “по усмотрение ”, както и IBAN кода и титуляра на банковата сметката в случай, че плащането е било направено с наложен платеж;

- да се свърже с куриер, по негов избор и да изпрати в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомлението за връщане, изпратено по имейл, продуктите на TEDDY S.p.a. - LOGISTICA B2C - Via Coriano 58, GROS RIMINI Blocco 97, 47924 Rimini (RN) (ул. Кориано №58, ГРОС РИМИНИ, комплекс 97, 47924 Римини).

В този случай КЛИЕНТЪТ носи цялата отговорност за загуба или щета причинена на продуктите по време на транспортирането им до момента на доставката на същите в TEDDY.

10.4. Всички ПРОДУКТИ се предлагат с идентификационно картонче, вътрешни етикети и опаковка. Бельото, по-специално долното бельо е снабдено с подходяща хигиенична подложка. TEDDY в случай, че КЛИЕНТЪТ упражни правото си на връщане, има право да не приеме връщането на ПРОДУКТИ, които са без съответното идентификационно картонче, вътрешни етикети и хигиенична подложка и които са били използвани, носени, прани, повредени или са нарушени основните, хигиените  и качествените им характеристики.

10.5. Ако КЛИЕНТЪТ, желае да упражни  правото си на връщане, като следва процедурите и условията, посочени в настоящия член, TEDDY ще изпрати по електронна поща, съответното потвърждение за приемане на ВЪРНАТИ ПРОДУКТИ и ще възстанови на КЛИЕНТА по банков път сумата на закупените продукти  и евентуалните разходи за доставка, съгласно предвидените срокове и условия и във всеки случай в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня в който TEDDY е била информирана за решението на КЛИЕНТА да върне продукта/продуктите.

10.6. TEDDY, може да не възстанови сумата, докато не получи ПРОДУКТИТЕ или докато КЛИЕНТЪТ не докаже, че ги е изпратил, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

 

11. ВРЪЩАНЕ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ДЕФЕКТИ НА ПРОДУКТИТЕ

11.1. TEDDY предоставя на КЛИЕНТА за закупените ПРОДУКТИ, съответната законовата гаранция при условията и по реда, предвидени в закона, при условие че ПРОДУКТИТЕ са били използвани правилно, с необходимото старание и в съответствие с предназначението им и както е предвидено в приложените инструкции.

11.2. В случай на дефектни или различни от поръчаните продукти (наричан по-долу “ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ ”), КЛИЕНТЪТ, без никакво изключение, трябва да попълни ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ посочвайки цифровия код на ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ, причината за връщане, уточнявайки “не отговарящ на изискванията продукт (ПОВРЕДЕН)”; както и IBAN кода и титуляра на банковата сметка в случай, че плащането е било направено с наложен платеж.

11.3. Teddy ще:

- се свърже с куриер за да организира взимането, в срок от 14 (четиринадесет) дни, след изпращане на ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ;

- съобщи на КЛИЕНТА, по електронна поща,  датата на вземане на пратката.

11.4. От момента на вземане на ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ от куриера, TEDDY ще освободи КЛИЕНТА от всякаква отговорност в случай на загуба или повреда на същите по време на транспорта.

11.5. Незабавно след като TEDDY получи пратката, съдържаща ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ, ще извърши контрол на предполагаемите дефекти и ще изпрати на КЛИЕНТА по електронна поща съответното потвърждение за получаване на ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ с приложено кредитно известие, следователно ще възстанови на КЛИЕНТА по банков път сумата на закупените продукти  и евентуалните разходи за доставка на ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ, разходите за връщане ще бъдат за сметка на TEDDY.

 

12. ВРЪЩАНЕ В МАГАЗИНА

12.1. КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на връщане посочено в член 10 и/или правото си на връщане поради наличие на дефекти или недостатъци посочени в член 11, също така като ги върне в МАГАЗИНА.

12.2. В случай, че упражни правото си на връщане посочено в член 10, КЛИЕНТЪТ трябва в срок от 28 (двадесет и осем) дни от датата на получаване на ПРОДУКТИТЕ закупени на САЙТА на адреса посочен от него или в МАГАЗИНА, да  върне лично или с посредничеството на трето лице на служителите в МАГАЗИНА ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИТЕ, заедно с копие от получената заедно с ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА фактура, (наричана по-долу ФАКТУРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) и копие от документ за самоличност на КЛИЕНТА, при положение, че ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ са непокътнати, без следи от употреба, с оригинална опаковка, картончета, стикери и оригинални етикети, както е посочено в член  10.4.

12.3. В случай, че плащането е било извършено с наложен платеж КЛИЕНТЪТ след връщане на продукта в магазина трябва да отиде на САЙТА и да попълни ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ посочвайки IBAN кода и титуляра на банковата сметка.

12.4. В случай, че упражни правото си на връщане поради наличието на дефекти или недостатъци, както е посочено в член 11, веднага след като открие дефекта, КЛИЕНТЪТ трябва да  върне лично или с посредничеството на трето лице, на служителите в МАГАЗИНА ДЕФЕКТНИТЕ ПРОДУКТ/ПРОДУКТИТЕ, заедно с ФАКТУРАТА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) и копие от документ за самоличност на КЛИЕНТА  при условие, че продуктите са с оригинални вътрешни етикети.

12.5. В случай, че плащането е било извършено с наложен платеж, КЛИЕНТЪТ трябва да процедира, както е посочено в чл. 12.3.

12.6. Служителите в МАГАЗИНА ще издадат на КЛИЕНТА или евентуалната трета страна, съответният документ за получаване на върнатите продукт/продукти и веднага ще активират банковата процедура за възстановяване на сумата на закупените ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ, изброени в предишните членове 10.5 и 11.5, с изключение на изпълнение на разпоредбите на членове 12.3 и/или 12.5.

 

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. TEDDY гарантира на КЛИЕНТА, че личните данни, събрани във връзка с продажбата на ПРОДУКТИТЕ, ще бъда обработвани добросъвестно и законосъобразно в пълно съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679 (наричан по-долу “РЕГЛАМЕНТ”), както и на съответното национално законодателство, съгласно посоченото в ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която е публикувана на САЙТА и която може да бъде разпечатана.

13.2. За допълнителна информация относно обработката на лични данни, моля обърнете се към ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Напомняме Ви, че КЛИЕНТЪТ в случай на необходимост от допълнителни разяснения по отношение на обработката на лични данни и за упражняване на правата си предвидени в членове от 15 до 22 от Регламент и съответното национално законодателство, включително правото да оттегли съгласието си за обработка на личните данни, може да упражни правата си и чрез изпращане на имейл на адрес help@terranovastyle.com  или на адреса на TEDDY, както е описано по-горе.

 

14. ЗА КОНТАКТ

14.1 Ако има нужда от помощ или иска да подаде оплаквания, свързани със закупените ПРОДУКТИ КЛИЕНТЪТ може да се свърже с TEDDY на следния електронен адрес help@terranovastyle.com.

 

15. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

15.1. ОУП се уреждат от италианското законодателство и по-специално от ЗАКОНА и Законодателен указ от 9 април 2003 No70, относно някои особености на електронната търговия.

15.2. За всички спорове, които може да възникнат, относно валидността, тълкуването, изпълнението и прекратяването на настоящият ОУП и/или отделни поръчки за покупка ще бъде компетентен само и единствено Съдът в град Римини, страните се споразумяват за пълният си отказ да сезират други съдилища.